Oproep voor vrijwilligers: De Herstelopvang in Antwerpen

Antwerpen
België

Médecins du Monde est une ONG internationale de développement médical faisant partie d'un réseau international. Nous fournissons une assistance médicale aux groupes vulnérables, en Belgique et dans le reste du monde.
Nous voulons une couverture universelle de santé où chaque personne a accès aux soins, sans obstacles (financiers, culturels, géographiques, etc.).

En Belgique et dans le monde, nos projets se destinent à toutes les personnes qui n'ont pas ou plus d'accès aux soins de santé. En particulier, ils se structurent en cinq axes : les personnes en marge de la société (personnes sans-abri, sans papier, usagères de drogues, travailleuses du sexe, etc.) ; les enfants en situation de vulnérabilité ; les femmes (accompagnées dans leur combat pour l'égalité ou contre les violences sexuelles par exemple) ; les personnes migrantes ou déplacées et les victimes de crises ou de conflits.

Pour mener à bien notre mission, nous nous basons sur trois piliers : 

 • Soigner : donner un réel accès aux soins aux populations.
 • Accompagner : plus qu'aider, nous voulons changer les choses à long terme.
 • Témoigner : nous ne restons pas silencieux. Grâce à notre expérience et notre présence sur le terrain, nous interpellons les pouvoirs (locaux, régionaux et (inter)nationaux) avec des faits, des chiffres et des réalités.

Nos projets suivent une série de valeurs communes à toute notre organisation : Justice sociale, Empowerment, Indépendance, Engagement, Equilibre.

Le essentiel

Dokters van de Wereld heeft de afgelopen maand een herstelopvang opgericht in samenwerking met de stad Antwerpen, CAW, OCMW en het zorgteam voor kwetsbare daklozen in Antwerpen.

De bedoeling is om 24 uur opvang te bieden voor medisch kwetsbare daklozen. Mensen die in principe thuiszorg zouden krijgen maar dat nu niet kunnen krijgen.

Wie zoeken we?

Dokters van de Wereld zoekt medisch geschoolde vrijwilligers:

Medisch:

 • dokters (liefst huisarts)
 • verpleegkundigen en zorgkundigen

Jullie ondersteunen het vast zorgteam (verpleegkundigen + huisarts)

Niet medische:

 • onthaalmedewerkers
 • Je brengt het eten rond.
 • Je doet babbeltjes met de patiënten.
 • Je ontvangt bezoekers en doet de deur open.
 • Je hebt voeling met de doelgroep (daklozen)
 • Je kan een zeker assertiviteit aan de dag leggen
 • Je moet niet poetsen of bedden verschonen.
 • Je hebt ook geen nachtdienst.

Preventiemaatregel: 65plussers en vrijwilligers met gezondheidsproblemen kunnen voorlopig niet deelnemen aan dit project.  We rekenen hiervoor op jullie begrip.

Praktisch

Adres: Pension van Schoonhoven, Vanschoonhovenstraat in 2060 Antwerpen

We zoeken liefst mensen uit de buurt om verplaatsingen zo veel mogelijk te vermijden.

De planning verloopt via halve dagen, van maandag tot en met zondag.

INTERESSE?

Wenst u onze ploeg te vervoegen, stuur dan uw aanvraag via onderstaand formulier of

stuur ons een mailtje naar engagement@doktersvandewereld.be

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Contactez-nous

Médecins du Monde

Faites un don : BE26 0000 0000 2929


Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles
Tél : +32 (0) 2 225 43 00
info@medecinsdumonde.be

TVA: BE 0460.162.753