Campagne Dokters van de Wereld strijdt tegen groeiende zorgkloof en zorguitstel

1 OP 5 MENSEN IN ONS LAND HEEFT FINANCIËLE ZORGEN OVER ZORG!

Een bezoek bij de arts, tandarts, een nieuwe bril: voor veel van ons is het te duur. Toegang tot zorg is geen luxe, wel een basisrecht.  Een recht waar Dokters van de Wereld elke dag voor vecht in Vlaamse projecten. Help ons helpen

Wie in ons land niet over een comfortabel inkomen beschikt, heeft het steeds moeilijker om de zorgeindjes aaneen te knopen

 

X 2
het aantal mensen met een laag inkomen
dat niet aan zorg raakt is op vijf jaar verdubbeld
44%
van de kinderen die opgroeien in armoede & afgelopen
jaar ziek werden kon geen arts zien omwille van financiële redenen
79%
van de gezinnen in armoede zegt
dat de kost van geneesmiddelen een last is op het gezinsbudget

Ik leef van het ocmw & na aftrek van alle kosten hou ik 100 euro per maand over om van te leven. Daar loop je niet ver mee. Zeker niet in mijn geval: ik heb prostaatkanker en diabetes. Ik heb geen geld om mijn medicatie te betalen. Daarom kom ik langs bij Dokters van de Wereld. 

Rudy, 72 jaar, patiënt in de Oostende zorgantenne van Dokters van de Wereld

Het zorguitstel omwille van financiële redenen is het grootst bij  Belgen in armoede. Maar ook de middenklasse blijft niet ongemoeid:

20%
van ALLE Belgen
geeft aan dat tandzorg niet betaalbaar is
1 op 4
Belgen geeft aan dat de bijdragen
voor de gezondheidszorg (zeer) moeilijk in te passen zijn binnen hun beschikbare huishoudbudget
1 op 5
Belgen geeft aan dat geestelijke
gezondheidszorg niet betaalbaar is

Ik moet dringend 3 nieuwe kronen laten zetten maar de mutualiteit komt daar niet voor tussen. In totaal kosten die implantaten meer dan 2500 euro. Ik ben niet arm, maar met mijn lerarenpensioen is het niet mogelijk om dat bedrag in één keer op te hoesten.  Bernadette, gepensioneerde lerares uit Asse

Wat doen wij :

Wat kan je doen:

Contactez-nous

Médecins du Monde

Faites un don : BE26 0000 0000 2929


Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles
Tél : +32 (0) 2 225 43 00
info@medecinsdumonde.be

TVA: BE 0460.162.753